Якщо Ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, Ви маєте право вступати до Черкаського державного технологічного університету на спеціальність 075 «Маркетинг» на перший курс за скороченим терміном навчання – 1 рік  10 місяців (денна форма) чи 2 роки 10 місяців (заочна форма), замість 4. Ти будеш вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

       Прийом на навчання здійснюється за державним замовленням (за кошти державного бюджету) та  кошти фізичних/юридичних осіб  (контракт). Для вступу на спеціальність 075 «Маркетинг» необхідно подати документи у період з 14 по 23 липня 2020 року! Обов’язковим документом є сертифікат ЗНО з двох предметів:

 1.Українська мова та література;

 2.Математика.

 (сертифікати дійсні з 2018, 2019, 2020 та 2021 років), а вступне фахове випробування Ви проходите на базі ЧДТУ з 24 по 26 липня! 

   Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра (зі скороченим терміном навчання) подає до приймальної комісії ЧДТУ:

 • заява вступника (форма заповнюється онлайн);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство ;
 • картку фізичної особи платника податків;
 • сертифікат ЗНО з:
 • 1.Української мови та літератури
 • 2. Математики (сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років)
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.;
 • конверт (без марок);
 • папку швидкозшивач (картонна) та чотири файли.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

       Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

        У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

З ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Черкаського державного технологічного університету в 2021 році можна ознайомитись на офіційному сайті університету.

     Якщо виникли питання – зателефонуйте чи надішліть листа на електронну пошту кафедри економічної кібернетики та маркетингу [email protected]  або залишіть коментар на сторінці https://www.facebook.com/kafedra.EkM . Ми чекаємо саме на ВАС!

Маркетинг (marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Трьома головними аспектами маркетингу є:

 • аналітичний аспект (розуміння ринків);
 • активний аспект (проникнення на ринки);
 • ідеологічний аспект.

Існує п’ять концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення цієї дисципліни (на основі цих концепцій будуються відносини виробника і споживача):

 • вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву);
 • вдосконалення товару (пріоритет товару);
 • інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу);
 • традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів);
 • соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства).

Основними функціями маркетингу є:

 • аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства),
 • виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції),
 • функція збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту),
 • управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз).

Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:

 • провадити комплексні дослідження ринку,
 • робити аналіз ринку,
 • сегментувати ринок,
 • позиціонувати товар,
 • розробляти маркетинг-мікс (маркетинговий комплекс) тощо.

Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності, пов’язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку.

Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації.

Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.Існує сотні визначень маркетингу. Одне з них наголошує на існуванні трьох вимірів у такому визначенні:

 • маркетинг є філософією бізнесу,
 • маркетинг є набором ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції,
 • маркетинг є важливою частиною системи управління підприємством.

Маркетинг як філософія спрямовує розвиток підприємства, а інструменти маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією.

Інструментарій маркетингу — різноманітні інструменти впливу на ринкове середовище, які основані на знанні психології споживача та закономірностей економічних процесів.

Слово «маркетинг» походить від англ. market, що означає «ринок», «базар», «збут», «торгівля», «ціна», «курс», у США ще «продовольчий магазин», це слово співзвучне виразу англ. market getting — «оволодіння ринком».

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у:

 • В дослідницьких компаніях
 • В маркетингових агенствах
 • У відділах маркетингу виробничих і торгівельних підприємствах – як в середньому бізнесі, так і в транснаціональних корпораціях
 • В рекламних агенствах
 • В PR-агенствах

 

та обіймати посади:

Брокер

Комівояжер

Організатор із збуту

Дилер

 Торговець (власність)

Агент комерційний

Торговельний брокер (маклер)

Помічник керівника іншого основного підрозділу

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Торговець промисловий

Агент рекламний

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

Фахівець із організації дозвілля

Інспектор торговельний

Представник з реклами

Фахівець з інтерв’ювання

Мерчендайзер

Організатор з постачання

Інспектор з експорту

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)