Особи, які вже отримали диплом бакалавра, спеціаліста та магістра з Маркетингу та непрофільної спеціальності мають можливість здобути освітній ступінь магістра за освітньою програмою  075 “Маркетинг” в ЧДТУ.

Тривалість навчання – 1 рік 5 місяців. Форма навчання: денна, заочна.

Якщо Ви вирішили вступатидо магістратури, Вам необхідно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Єдиний ступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури зі спеціальносіт 075 “Маркетинг”. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Результати минулорічного ЄВІ не зараховуються — якщо Ви складали минулого року, потрібно обов’язково перескласти. Для детального ознайомлення із програмою вступного випробування з іноземної мови необхідно перейти ха посиланням http://testportal.gov.ua/yevi-2020/.

Цього року документи для вступу до магістраури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежена. З розкладом вступної компанії можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ МОН та на сайті приймальної комісії ЧДТУ.

Перелік документів, потрібних для реєстрації для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови:

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти з обох боків);
 • ідентифікаційний код (копія);
 • диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього — за наявності (оригінал та копії); у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та назви;
 • сертифікар ЄВІ та його результати;
 • 4 кольорові фотографії 3х4.
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • конверт (без марок);
 • папку швидкозшивач (картонна) та чотири файли.
 • Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Якщо виникли питання – зателефонуйте чи надішліть листа на електронну пошту  кафедри економічної кібернетики та маркетингу [email protected]  або залишіть коментар на сторінці https://www.facebook.com/kafedra.EkM . Ми чекаємо саме на ВАС!

Долучайтесь до дружної родини Маркетологів!

 

Маркетинг (marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Трьома головними аспектами маркетингу є:

 • аналітичний аспект (розуміння ринків);
 • активний аспект (проникнення на ринки);
 • ідеологічний аспект.

Існує п’ять концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення цієї дисципліни (на основі цих концепцій будуються відносини виробника і споживача):

 • вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву);
 • вдосконалення товару (пріоритет товару);
 • інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу);
 • традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів);
 • соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства).

Основними функціями роботи магістра з маркетингу є:

 • аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства),
 • виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції),
 • функція збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту),
 • управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз).

Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:

 • провадити комплексні дослідження ринку,
 • робити аналіз ринку,
 • сегментувати ринок,
 • позиціонувати товар,
 • розробляти маркетинг-мікс (маркетинговий комплекс) тощо.

Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності, пов’язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку.

Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації.

Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.Існує сотні визначень маркетингу. Одне з них наголошує на існуванні трьох вимірів у такому визначенні:

 • маркетинг є філософією бізнесу,
 • маркетинг є набором ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції,
 • маркетинг є важливою частиною системи управління підприємством.

Маркетинг як філософія спрямовує розвиток підприємства, а інструменти маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією.

Випускники магістерського рівня спеціальності МАРКЕТИНГ можуть працевлаштуватися:

 • В дослідницьких компаніях
 • В маркетингових агенствах
 • У відділах маркетингу виробничих і торгівельних підприємствах – як в середньому бізнесі, так і в транснаціональних корпораціях
 • В рекламних агенствах
 • В PR-агенствах

 

та обіймати посади:

Маркетолог

Креативний директор

Агент, брокер, дилер

Менеджер з продажу

Рекламний агент

Копірайтер

Таргетолог

BTL менеджер

Медіабайєр

Логіст

PR-фахівець

Медіапланер

Аналітик

P.O.S.-спеціаліст

Product-менеджер

Бренд-менеджер

Дизайнер реклами

Мерчандайзер

Менеджер з PR

Менеджер з реклами

Спеціаліст з Інтернет-маркетингу

 

Саме ти можеш стати МАРКЕТОЛОГОМ!