Кафедра економічної кібернетики та маркетингу – це місце, де зароджується і зростає людський потенціал, здатний вирішувати проблеми, з якими стикається бізнес і суспільство. Навчання на нашій кафедрі є стартовим майданчиком для кар’єрного росту і реалізації бізнес-ідей. Ми готуємо студентів, пропонуючи актуальні для сьогодення навчальні програми, а також практичний досвід, пов’язаний з діяльністю реальних компаній і стажуванням.

Кафедра є провідною в підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності: 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг»), за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг») та 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна кібернетика»), за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг»). Тобто, випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі, поєднуючи наукову і практичну підготовку.

Наша сила – в надійній і згуртованій команді, яка поєднує професіоналізм, людяність і відданість справі.

Для досягнення нашої мети ми підтримуємо постійний взаємозв’язок викладачів, студентів і стейкхолдерів. Така стратегія дозволяє інтегрувати досвід, навички і перспективи.

НАША МЕТА

Постійно  розширювати знання в області маркетингу, поєднуючи їх з розвитком унікальних людських навичок: критичне мислення, креативність і підприємницький дух

МІСІЯ

Місія кафедри економічної кібернетики та маркетингу – поширювати бізнес-знання та готувати покоління маркетологів, здатних позитивно впливати на розвиток економіки і добробут суспільства

БАЧЕННЯ

Ми прагнемо стати потужним інтелектуальним і науковим центром маркетингової освіти в Черкаській області, де студенти набувають сучасних знань ефективного ведення бізнесу, а бізнес отримує якісні знання для вирішення самих складних задач

НАШІ ЦІННОСТІ

  • Постійний розвиток – змінюється світ – змінюємося ми

  • Єдність – мислити і діяти як один організм

  • Компетентність – прагнення до інтелектуального різноманіття

  • Стабільність – незмінність принципам і цінностям

  • Довіра – бути чесними і справедливими, ставитися з повагою до інших

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу підтримує інтереси усіх учасників маркетингових ініціатив: здобувачів, які прагнуть отримати якісні знання, місцевих компаній, що потребують компетентних фахівців, та науково-дослідних співтовариств

Викладачі кафедри прагнуть забезпечити сучасне розуміння споживачів, ринків, методів дослідження ринків і маркетингових стратегій.  Випускники кафедри можуть з успіхом очолити функціональні підрозділи в організаційній системі управління: маркетингову і економічну службу, зовнішньоекономічну діяльність, організацію чи підприємство в цілому

КАФЕДРА ГОТУЄ

Маркетолог

Маркетинг допомагає виявляти найвигідніші напрями розвитку бізнесу. Навчаючись за спеціальністю «Маркетинг» ви отримаєте досвід розробки маркетингових стратегій і тактик, проводити моніторинг галузі, обробляти інформацію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, керувати просуванням брендів, розробляти рекламні кампанії і PR

Економіст кібернетик

Навчання за спеціальністю «Економічна кібернетика» дає можливість отримати значні знання і досвід в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і комп’ютерних технологій.

Менеджер з персоналу

У сфері управління персоналом в останній час з’явилося особливо багато нових професій. Директор з персоналу, HR-менеджер, тренінг-менеджер, фахівець з оцінки персоналу, team-менеджер, head-hunter (“мисливець за головами”), менеджер з корпоративної культури, couch-консультант – ось далеко не повний перелік посад, які безпосередньо пов’язані з забезпеченням підприємств кваліфікованими трудовими ресурсами. Навчання за цією спеціальністю значно розширить можливості працевлаштування.

КЕРІВНИЦТВО

 

Завідуюча кафедри економічної кібернетики та маркетингу д.е.н., проф. Коломицева О.В:

«Мартін Лютер Кінг колись сказав: «Інтелект плюс характер – ось цілі справжньої освіти». Ми не тільки надаємо освіту, яка дозволить студентам спеціалізуватися в таких областях як стратегічний і цифровий маркетинг, маркетинг послуг, дослідження, управління продажами та ін. Ми вкладаємо в них бажання постійного пошуку, самореалізації і креативу»