31 жовтня 2000 року в Черкаському інженерно-технологічному інституті створена кафедра економічної кібернетики та прикладної математики (наказ ректора Черкаського інженерно-технологічного інституту №373/01 від 31.10.2000 р.). 17 вересня 2002 року кафедру перейменовано на кафедру економічної кібернетики, (наказ ректора ЧДТУ №339/01 від 17.09.2002 року). З 2000-2013 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Мельник Веніамін Васильович.

В 2013 році кафедру очолила доктор економічних наук, професор Коломицева Олена Віталіївна. В зв’язку з відкриттям напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кафедру було перейменовано на кафедру економічної кібернетики та маркетингу.

Кафедра готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю  075 «Маркетинг» та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка (освітня програма «Економічна кібернетика»), 075 «Маркетинг», третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти (PhD) за спеціальністю 075 “Маркетинг”. Також проводиться підготовка за скороченою формою навчання. Навчання фахівців здійснюється за денною та заочною формами.