Спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма Маркетинг  

Освітні рівні:

 • Бакалавр
 • Магістр
 • PhD
 • Кваліфікація: бакалавр з маркетингу
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна, заочна
 • Кваліфікація: магістр з маркетингу
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: доктор філософії з маркетингу

 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання: денна

Маркетинг (marketing) — це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів.

Трьома головними аспектами маркетингу є:

 • аналітичний аспект (розуміння ринків);
 • активний аспект (проникнення на ринки);
 • ідеологічний аспект.

Існує п’ять концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення цієї дисципліни (на основі цих концепцій будуються відносини виробника і споживача):

 • вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву);
 • вдосконалення товару (пріоритет товару);
 • інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу);
 • традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів);
 • соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства).

Основними функціями маркетингу є:

 • аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства),
 • виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції),
 • функція збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту),
 • управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз).

Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинно:

 • провадити комплексні дослідження ринку,
 • робити аналіз ринку,
 • сегментувати ринок,
 • позиціонувати товар,
 • розробляти маркетинг-мікс (маркетинговий комплекс) тощо.

Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності, пов’язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку.

Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації.

Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну. Існує сотні визначень маркетингу. Одне з них наголошує на існуванні трьох вимірів у такому визначенні:

 • маркетинг є філософією бізнесу,
 • маркетинг є набором ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції,
 • маркетинг є важливою частиною системи управління підприємством.

Маркетинг як філософія спрямовує розвиток підприємства, а інструменти маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією.

Інструментарій маркетингу — різноманітні інструменти впливу на ринкове середовище, які основані на знанні психології споживача та закономірностей економічних процесів.

Випускники спеціальності можуть працевлаштуватися у:

 • В дослідницьких компаніях
 • В маркетингових агенствах
 • У відділах маркетингу виробничих і торгівельних підприємствах – як в середньому бізнесі, так і в транснаціональних корпораціях
 • В рекламних агенствах
 • В PR-агенствах

     та обіймати посади:

Брокер

Комівояжер

Організатор із збуту

Дилер

 Торговець (власність)

Агент комерційний

Торговельний брокер (маклер)

Помічник керівника іншого основного підрозділу

Помічник керівника підприємства (установи, організації)

Торговець промисловий

Агент рекламний

Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

Фахівець із організації дозвілля

Інспектор торговельний

Представник з реклами

Фахівець з інтерв’ювання

Мерчендайзер

Організатор з постачання

Інспектор з експорту

Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 

Пропонуємо ознайомитися з переліком сертифікатів ЗНО  для вступу на навчання за ступенем бакалавра:

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (за вибором).

До рейтингового балу також будуть враховуватись:

 1. Додаткові бали за особливі успіхи або успішне закінчення підготовчих курсів.
 2. Середній бал документа про повну загальну середню освіту, обрахований за значенням 200-бальної шкали.

Запрошуємо Вас долучитися до дружньої родини маркетологів та стати студентом ЧДТУ!