Затвердження ОПП “Маркетинг” (першого (бакалаврського) рівня)

Розширене засідання кафедри зі стейкхолдерами (ОПП першого (бакалаврського) рівня)